LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018Ngày đăng: (4-9-2018)

THỨ HAI: Ngày 03/9/2018

- 07 giờ 00: Nghỉ bù Lễ 02/9.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Thanh Tú trực cơ quan.

THỨ BA: Ngày 04/9/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBCCVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.  Điểm tại Hội trường BHXH.

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30: Họp BCH Đảng ủy BHXH. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ TƯ: Ngày 05/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30: Họp Chi bộ 3.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 tại Trường THCS Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

THỨ NĂM: Ngày 06/9/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng dự họp giao ban tháng 8/2018. Điểm tại Phòng họp số 2.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân Tiếp đ/c Phó Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Đình Khương vào làm việc tại Hậu Giang.

THỨ SÁU: Ngày 07/9/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc tiếp đ/c Phó Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Đình Khương vào làm việc tại Hậu Giang về “Kiểm tra Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

 

 

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang