LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018Ngày đăng: (27-8-2018)

THỨ HAI: Ngày 27/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân đi công tác tại TPHCM. Lái xe Định.

- 13 giờ 30: Phân công các đ/c: Văn Khải – Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo và đ/c Quốc Trung - Phòng Giám định BHYT dự họp thông qua dự thảo kết quả các gói thầu mua thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở y tế năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở y tế.

THỨ BA: Ngày 28/8/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc tại cơ quan. – 13 giờ 30: Dự họp Tổ Dư luận xã hội. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội thảo định hướng chính sách về sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế khu vực các tỉnh phía Nam. Điểm tại Khách sạn Thiên Hồng, số 52-56, đường Tản Đà, Q5, TPHCM. Lái xe Định.

- 07 giờ 30: Phân công lãnh đạo Phòng Giám định BHYT dự họp thống nhất giá danh mục VTYT đấu thầu năm 2018 với các cơ sở y tế trên địa bàn. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 29/8/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo Phòng Giám định BHYT dự họp thống nhất giá danh mục VTYT đấu thầu năm 2018 với các cơ sở y tế trên địa bàn. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo Phòng Giám định BHYT dự họp giải quyết vướng mắc trong thanh toán dịch vụ điều trị tủy răng với Lãnh đạo BV Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 30/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc cùng đ/c Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: Ngày 31/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: Ngày 01/9/2018

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Phương Lam trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: Ngày 02/9/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng đ/c Dũng Lâm trực cơ quan.

                                                                                                                         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang