LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018Ngày đăng: (20-8-2018)

THỨ HAI: Ngày 20/8/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc tiếp Đoàn kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ năm 2018, (lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 2. – 13 giờ 00: đi công tác huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng đối tượng 2 năm 2018. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (15 ngày, từ 13/8 đến 31/8/2018).

THỨ BA: Ngày 21/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: Ngày 22/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

THỨ NĂM: Ngày 23/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc tiếp Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị, (Ban Chấp hành Đảng ủy cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 24/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang