LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018Ngày đăng: (13-8-2018)

THỨ HAI: Ngày 13/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 09 giờ 00: đi công tác tại huyện Châu Thành A. Lái xe Thành.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tiếp và làm việc với Công đoàn Viên chức tỉnh (BCH Công đoàn cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh. - 13 giờ 30: họp với BVĐK tỉnh về thẩm định giá VTYT năm 2018 (Lãnh đạo phòng Giám định BHYT cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh. -15 giờ 00: cùng đ/c Hữu Huấn – Trưởng phòng TN & TKQTTHC, đ/c Minh Sang – Phó Trưởng phòng TCCB đi công tác tại TP Cần Thơ. Lái xe Thành.

THỨ BA: Ngày 14/8/2018

- 08 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Mời đại diện lãnh đạo và 03 cán bộ - Bưu điện tỉnh cùng dự. (BHXH: Thành phần tham dự gồm các phòng: Khai thác và thu nợ; Cấp sổ thẻ; Giám định BHYT; Kế hoạch - Tài chính; Chế độ BHXH; Công nghệ thông tin; Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; Thanh tra - Kiểm tra: Đại diện lãnh đạo và 03 chuyên viên; BHXH các huyện, thị xã, thành phố: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác thu, sổ thẻ, kế toán trưởng và 02 chuyên viên làm công tác tổng hợp thu, sổ thẻ). Điểm tại: Phòng họp trực tuyến, BHXH tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng đối tượng 2 năm 2018. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (15 ngày).

THỨ TƯ: Ngày 15/8/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng Trưởng các phòng họp về phân công nhiệm vụ chuẩn bị tiếp Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ NĂM: Ngày 16/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. -13 giờ 30: dự Hội nghị Sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Khai thác & Thu nợ dự Hội nghị Sơ kết công tác thu BHYT HS 7 tháng đầu năm 2018, kế hoạch thu đến cuối năm 2018 và năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp. Lái xe Định.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giám định BHYT, Khải – Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính dự buổi mở túi hồ sơ đề xuất về tài chính các gói thầu: mua thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở y tế.

THỨ SÁU: Ngày 17/8/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách thị Bích Phượng cùng các đ/c: Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu, Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giám định BHYT, Thanh Tú – Chuyên viên Văn phòng, Tùng Khương – Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin, dự Hội nghị Cập nhật kiến thức về BHXH, BHYT cho nhân viên Đại lý thu và cộng tác viên tuyên truyền trên địa bàn. Điểm tại: Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

CHỦ NHẬT: Ngày 19/8/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc tham dự và chỉ đạo Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại nhà ông Nguyễn Văn Cường, ấp Long Trường 3, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham dự và chỉ đạo Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở. Điểm tại nhà văn hóa, ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

         

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lên đầu trang