LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018Ngày đăng: (9-7-2018)

THỨ HAI: Ngày 09/7/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng Đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. - 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. Lái xe Định.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng Đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. - 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ. Lái xe Thành.

THỨ BA: Ngày 10/7/2018

- 08 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo các phòng, Văn phòng và Giám đốc BHXH các huyện, TX, TP dự Hội nghị trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Mời Đại diện Lãnh đạo Bưu điện tỉnh cùng dự). Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh. (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đại diện Lãnh đạo các phòng: Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Văn phòng, CNTT, TT-KT, đại diện BGĐ BHXH các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, TX Ngã Bảy dự Hội nghị “Triển khai chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, lao động năm 2018”. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. Lái xe Định.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng Đoàn tiếp xúc cử tri của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. – 14 giờ 00: tham gia cùng Đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. Lái xe Thành.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng Đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành. Lái xe Định.

THỨ TƯ: Ngày 11/7/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 13 giờ 30: dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lái xe Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các phòng: Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Văn phòng, CNTT, TT-KT, đại diện BGĐ BHXH các huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, TX Long Mỹ, TP Vị Thanh dự Hội nghị “Triển khai chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, lao động năm 2018”. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. Lái xe Định.

 - 07 giờ 30: Phân công đ/c Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 do Sở Nội vụ tổ chức. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương, Phường 1, TP Vị Thanh. (Từ 11-13/7/2018).

THỨ NĂM: Ngày 12/7/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các phòng: Chế độ BHXH, KHTC, CNTT, TN&TKQTTHC dự “Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 636/QĐ-BHXH; Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp”. Điểm tại Nhà khách T78 (số 145, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM). Lái xe Thành.

- 07 giờ 30: Phân công đ/c Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự báo cáo lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ. Điểm tại Hội trường A3, Trường Chính trị tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 13/7/2018

- 06 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại BVĐK Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phân công đ/c Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự báo cáo lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phụng Hiệp.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang