LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018Ngày đăng: (15-6-2018)

THỨ HAI: Ngày 18/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng Đoàn công tác của Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Châu Thành A (Đ/c Quang Khải, Bông, Liêm cùng đi). Lái xe Định.

THỨ BA: Ngày 19/6/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc cùng Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ  tiếp Đoàn công tác của Đ/c Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu vào làm việc tại Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia Đoàn công tác của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành. - 13 giờ 30: tham gia Đoàn công tác của Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Ngã Bảy (Đ/c Quang Khải, Bông, Liêm cùng đi). Lái xe Định.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự họp xem xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và họp giải quyết vụ việc liên quan đến xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 20/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. - 13 giờ 30: tham gia Đoàn công tác của Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Long Mỹ (Đ/c Quang Khải, Bông, Liêm cùng đi). Lái xe Định.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp mặt và cung cấp thông tin cho các nhà Báo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 21/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc tại cơ quan. - 19 giờ 00: dự Lễ Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), 65 năm ngày Thành lập Hội nhà báo Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân đi chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) tại Sở Thông tin Truyền thông và Báo Hậu Giang.

THỨ SÁU: Ngày 22/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 13 giờ 30: dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, tổng kết “Tháng Công nhân” năm 2018. Điểm tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia Đoàn công tác của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. Lái xe Định.

- 07 giờ 30: Phân công đ/c Trần Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Khai thác & Thu nợ tham gia Đoàn giám sát chế độ chính sách liên quan đến người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh. (02 ngày).

THỨ BẢY: Ngày 23/6/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang