LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018Ngày đăng: (11-6-2018)

THỨ HAI: Ngày 11/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 12/6/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia đoàn công tác của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Vị Thủy. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. - 13 giờ 30: đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 13/6/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan. -14 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Lái xe Thành

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng đoàn công tác của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi và mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Lái xe Định

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho tiếp cận thuốc kháng HIV và Hướng tới mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh TP Cần Thơ.  

THỨ NĂM: Ngày 14/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: Ngày 15/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng đoàn công tác của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Châu Thành A. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Lái xe Định

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang