LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018Ngày đăng: (4-6-2018)

THỨ HAI: Ngày 04/6/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBCCVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Giám đốc họp chi bộ. - 13 giờ 30: dự buổi họp của đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. Lái xe: Thành.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra làm việc tại Cty CPXDTMDV Kiến Thiết (TT Cái Tắc). 13 giờ 30: làm việc tại Công ty CP tư vấn kiểm định XD & môi trường (TPCT). Lái xe: Định.

THỨ BA: Ngày 05/6/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra làm việc tại Cty TNHH phân bón Hiếu Vân (Phụng Hiệp). 13 giờ 30: làm việc tại Công ty TNHH 2 thành viên SXTMDV Dazhu (Phụng Hiệp). Lái xe: Định.

THỨ TƯ: Ngày 06/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 07/6/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng họp giao ban tháng 6. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ SÁU: Ngày 08/6/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng các đ/c: Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu, Bình Long – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Cấp sổ, thẻ đi nắm tình hình thực hiện TK1, trả sổ BHXH cho NLĐ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Lái xe: Thành.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự họp bàn kế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (9-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (2-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (22-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (15-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (11-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (25-5-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (21-5-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (14-5-2018)

Lên đầu trang