LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018Ngày đăng: (25-5-2018)

THỨ HAI: Ngày 28/5/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc họp Tổ trả sổ BHXH, Tổ đồng bộ dữ liệu, TK1. cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Khai thác & thu nợ, Giám đốc BHXH các huyện, TX, TP cùng dự. Điểm tại BHXH TX Ngã Bảy. (Lái xe - Thành).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH MTV Chợ Vị Thanh. 13 giờ 30: làm việc tại Công ty CP thiết kế tư vấn ĐTXD Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH năm 2018. Điểm tại Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM). 03 ngày (từ 28-30/5/2018). (Lái xe -Định)

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp thông báo dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thống nhất danh mục đấu thầu thuốc tập trung năm 2018. (Lãnh đạo các phòng KHTC, Giám định BHYT, Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

THỨ BA: Ngày 29/5/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra làm việc tại Chi nhánh Công ty CPTMDV VDA – Hậu Giang. 13 giờ 30: làm việc tại Công ty TNHH NIPPOVINA.

THỨ TƯ: Ngày 30/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 13 giờ 30: họp trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Khai thác & thu nợ tham gia phiên làm việc về yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang. Điểm tại Tòa án tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 31/5/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự khai mạc Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc tại cơ quan. - 14 giờ 00: dự họp về việc thống nhất đánh giá, xếp loại cải cách hành chính. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Bông, Văn Loan, Minh Tâm (GĐ BHYT), Văn Khải (KHTC), Thanh Phong (TTKT), Phương Quang (CNTT) dự Hội nghị Giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2018. Điểm tại Khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. (Lái xe – Định)

THỨ SÁU: Ngày 01/6/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH Nam Phát. 13 giờ 30: làm việc tại. Công ty TNHH SX TM Nguyễn Minh ViNa.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang