LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018Ngày đăng: (21-5-2018)

THỨ HAI: Ngày 21/5/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc cùng Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên BHXH tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH.

- Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự thi Chuyên viên chính tại Hà Nội. (Đến hết tuần).

THỨ BA: Ngày 22/5/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng đ/c Khải – Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đi công tác Hà Nội. (từ 22-24/5/2018).

THỨ TƯ: Ngày 23/5/2018

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 24/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Tổ trả sổ BHXH, Tổ đồng bộ dữ liệu, TK1. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ SÁU: Ngày 25/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THCS Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự năm 2017”. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang