LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018Ngày đăng: (14-5-2018)

THỨ HAI: Ngày 14/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra công bố quyết định Thanh tra – kiểm tra tại BHXH TP Vị Thanh.

- 14 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra – Kiểm tra, Văn phòng dự họp giao dự toán chi KCB BHYT năm 2018. Mời đại diện phòng Khoa giáo – Văn xã Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan: Sở y tế, Sở Tài chính dự. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh. VP: đ/c Lâm

THỨ BA: Ngày 15/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Đoàn Thanh tra – Kiểm tra công bố quyết định Thanh tra – kiểm tra tại BHXH huyện Phụng Hiệp. - 13 giờ 30: tại BHXH huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng Giám định BHYT dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về phần mềm giám sát và khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin giám định BHYT. (04 ngày, từ 15-18/5/2018). Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, Kế hoạch - Tài chính dự họp thống nhất danh mục đấu thầu thuốc tập trung năm 2018. Mời đại diện phòng Khoa giáo – Văn xã Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ có liên quan Sở y tế dự. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh. VP: đ/c Lâm.

THỨ TƯ: Ngày 16/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 13 giờ 30: tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 7, thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Hội nghị triển khai Luật Cảnh vệ, Luật Đường sắt, Luật Chuyển giao công nghệ. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 17/5/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc họp trực tuyến về sơ kết tình hình thực hiện chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 18/5/2018

- 8 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2018 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trụ sở tạm Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang, số 09, đường Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang (trụ sở Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh).

THỨ BẢY: Ngày 19/5/2018

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Lễ Dâng hoa viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao Huy hiệu đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang