LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018Ngày đăng: (8-5-2018)

THỨ HAI: Ngày 07/5/2018

- Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 08/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan. - 13 giờ 30:  họp giao ban tháng 5 (lãnh đạo các phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ TƯ: Ngày 09/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: cùng đ/c Quang Khải - Trưởng phòng Quản lý thu, Bình Long – Phó phòng phụ trách phòng Cấp sổ, thẻ đi nắm tình hình trả sổ BHXH và thực hiện TK1. Điểm tại BHXH huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp với đại diện lãnh đạo Sở y tế, đại diện lãnh đạo các Bệnh viện và các Trung tâm y tế về việc giải trình nguyên nhân vượt quỹ vượt trần đa tuyến đến năm 2017 tại các cơ sở KCB BHYT. (lãnh đạo và cả Phòng Giám định BHYT cùng dự). Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 10/5/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: cùng đ/c Quang Khải - Trưởng phòng Quản lý thu, Bình Long – Phó phòng phụ trách phòng Cấp sổ, thẻ đi nắm tình hình trả sổ BHXH và thực hiện TK1. Điểm tại BHXH huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Khai thác & Thu nợ họp trao đổi với Liên Đoàn Lao động tỉnh về các hồ sơ khởi kiện . Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 11/5/2018

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự họp nghe báo cáo tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN Khối Giáo dục trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (3-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (30-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (23-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lên đầu trang