LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018Ngày đăng: (16-4-2018)

THỨ HAI: Ngày 16/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng các đ/c: Hồng Quốc Nam – Phó Trưởng phòng Quản lý thu, Nguyễn Bình Long – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Cấp sổ, thẻ, Trần Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ, Nguyến Đức Phú – Chuyên viên phòng Quản lý thu, Châu Phương Anh – Chuyên viên phòng Cấp sổ, thẻ dự Hội nghị giao ban đánh giá thực hiện công tác quản lý thu, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2018 khu vực phía Nam. Điểm tại Nhà Khách T78 (Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). (03 ngày, từ 16-18/4/2018).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra – Kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB. Điểm tại Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp. (cả ngày).

THỨ BA: Ngày 17/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra – Kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB. Điểm tại Trung tâm y tế thị xã Ngã Bảy. 02 ngày, từ 17-18/4/2018)

THỨ TƯ: Ngày 18/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, làm việc tại cơ quan.

 - 14 giờ 00: Giám đốc làm việc với Giám đốc Sở Giáo dục về nợ khối giáo dục. Điểm tại Sở Giáo dục & Đào tạo.

THỨ NĂM: Ngày 19/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng các đ/c: Lê Thị Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông. Điểm tại thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. (02 ngày, từ 19-20/4/2018).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, Phạm Nhứt Anh – Chuyên viên  phòng Kế hoạch Tài chính dự “Hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định Luật An toàn vệ sinh lao động” khu vực phía Nam. Điểm tại Nhà Khách T78 (Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). (03 ngày, từ 19-21/4/2018).

- 07 giờ 30: Các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra – Kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB. Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ. (02 ngày, từ 19-20/4/2018).

THỨ SÁU: Ngày 20/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c: Hồng Quốc Nam – Phó Trưởng phòng Quản lý thu dự họp về việc kiểm tra, báo cáo trường hợp của ông Phạm Nhất Hùng và ông Lê Quốc Sĩ. Điểm tại Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra – Kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB. Điểm tại Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân làm việc với Giám đốc BHXH các huyện Châu Thành, Châu Thành A về giải quyết nợ BHXH tại các cơ sở Giáo dục . Điểm tại Phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang