LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018Ngày đăng: (6-4-2018)

THỨ HAI: Ngày 09/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng các đ/c: Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, Nguyễn Minh Hiếu và Phạm Nhứt Anh – CV phòng KHTC đi xét duyệt quyết toán tài chính năm 2018. Điểm tại BHXH thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Giám đốc họp Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Điểm tại hội trường LĐLĐ tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp Đoàn kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng cuối năm 2017 tại các CS KCB. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH.

THỨ BA: Ngày 10/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng các đ/c: Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, Nguyễn Minh Hiếu và Phạm Nhứt Anh – CV phòng KHTC đi xét duyệt quyết toán tài chính năm 2018. Điểm tại BHXH huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự nghe báo cáo lại tình hình chuyển xếp phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng. (Đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng quản lý thu cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017. Điểm tại HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra –kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB (mời Sở Y tế tham dự cùng Đoàn). Điểm tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành. (cả ngày).

THỨ TƯ: Ngày 11/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, Quản lý thu, Kế hoạch-Tài chính họp báo cáo giao dự toán 2018. Điểm tại phòng họp số 2.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự họp Tổ dư luận xã hội Đảng ủy Khối các cơ quan. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phân công các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra –kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB (mời Sở Y tế tham dự cùng Đoàn). Điểm tại Bệnh viện Đa khoa Số 10. (cả ngày).

THỨ NĂM: Ngày 12/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. - 16 giờ 00: Dự bàn giao chức danh Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, tháng 4 năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra –kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB (mời Sở Y tế tham dự cùng Đoàn). Điểm tại Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản. (cả ngày).

THỨ SÁU: Ngày 13/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Nguyễn Thị Bông – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giám định BHYT, Nguyễn Văn Loan – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT, Nguyễn Long Hải – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, các đ/c chuyên viên phòng Giám định BHYT: Đoàn Thanh Kiều, Nguyễn Anh Tường Vi, Đặng Quốc Trung, Trần Thanh Tài, Nguyễn Anh Hùng, Phạm Minh Tâm; các đ/c chuyên viên phòng Thanh tra –kiểm tra: Trần Thanh Trường, Phạm Văn Bé Ba, Trần Thị Thu Trang đi kiểm tra công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2017 tại các cơ sở KCB (mời Sở Y tế tham dự cùng Đoàn). Điểm tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành A. (cả ngày).

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang