LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/04/2018 đến ngày 06/04/2018Ngày đăng: (30-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 02/4/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp BCH Đảng ủy BHXH. Điểm tại Phòng họp số 1.

THỨ BA: Ngày 03/4/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng đ/c Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính đi công tác tại huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng họp với lãnh đạo Bưu điện tỉnh về công tác trả sổ BHXH qua Bưu điện. (đ/c Hồ Hữu Huấn – Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cùng dự). Điểm tại phòng Tiếp công dân BHXH.

THỨ TƯ: Ngày 04/4/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1.

- 13 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng, giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Họp giao ban quý I/2018. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 05/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng các đ/c: Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Hồng Quốc Nam – Phó Trưởng phòng Quản lý thu, Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, Nguyễn Minh Hiếu và Phạm Nhứt Anh – CV phòng KHTC đi xét duyệt quyết toán tài chính năm 2018. Điểm tại BHXH tx Ngã Bảy.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự họp trao đổi nội dung làm việc theo Kế hoạch kiểm tra và nắm tình hình ngân sách năm 2017, 2018 của Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính (đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu cùng dự). Điểm tại phòng họp số 02 Sở Tài chính.

THỨ SÁU: Ngày 06/4/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng các đ/c: Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Hồng Quốc Nam – Phó Trưởng phòng Quản lý thu, Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, Nguyễn Minh Hiếu và Phạm Nhứt Anh – CV phòng KHTC đi xét duyệt quyết toán tài chính năm 2018. Điểm tại BHXH huyện Phụng Hiệp.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang