LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018Ngày đăng: (23-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 26/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng các đ/c: Thái Văn Út – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu, Nguyễn Bình Long – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Cấp sổ thẻ, Trần Dũng Lâm – Chuyên viên tổng hợp Văn phòng đi công tác tại BHXH huyện Long Mỹ. 13 giờ 30 tại BHXH thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Phạm Thanh Phong – Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra đi công bố quyết định thanh tra tại BHXH huyện Châu Thành. 14 giờ 00: tại BHXH huyện Châu Thành A.

THỨ BA: Ngày 27/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng các đ/c: Thái Văn Út – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu, Nguyễn Bình Long – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Cấp sổ thẻ, Trần Dũng Lâm – Chuyên viên tổng hợp Văn phòng đi công tác tại BHXH huyện Vị Thủy. 13 giờ 30 tại BHXH thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Phạm Thanh Phong – Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra đi công bố quyết định thanh tra tại BHXH tp Vị Thanh.

THỨ TƯ: Ngày 28/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, Các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2018 tại Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy. - 13 giờ 30: tham gia cùng Đoàn Giám sát Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách bảo trợ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

- 08 giờ 00: Phân công đ/c Trần Văn Khải – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính dự bàn giao đất cho BHXH tx Ngã Bảy. Điểm tại Khu vực III, phường Ngã Bảy, tx Ngã Bảy.

THỨ NĂM: Ngày 29/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 08 giờ 15: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo các phòng: Kế hoạch tài chính, Quản lý thu, Giám định BHYT, Giám đốc BHXH các huyện dự Hội nghị trực tuyến công tác tài chính – kế toán năm 2018. Điểm tại Phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 30/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, Các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ quý I & triển khai nội dung trọng tâm công tác quý II/2018. Điểm tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang