LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018Ngày đăng: (16-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 19/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc. các phó giám đốc cùng trưởng các phòng nghiệp vụ họp thông qua Bảng điểm thi đua năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2.

- 09 giờ 00: Giám đốc dự công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự họp trao đổi vướng mắc về chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức theo đề nghị của Trường Chính trị. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: Ngày 20/3/2018

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng Phó các phòng nghiệp vụ, phó giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội nghị tập huấn các phần mềm nghiệp vụ cho lãnh đạo. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Kế hoạch - Tài chính, Giám định BHYT họp triển khai Công văn số 804/BHXH-CSYT ngày 13/3/2018 của BHXHVN về Hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ TƯ: Ngày 21/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc cùng các đ/c: Thái Văn Út – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu, Nguyễn Bình Long – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Cấp sổ thẻ, Trần Dũng Lâm – Chuyên viên tổng hợp Văn phòng đi công tác tại BHXH thị xã Ngã Bảy. 13 giờ 30 tại BHXH huyện Phụng Hiệp.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng đi công tác tại xã Xà Phiên huyện Long Mỹ.

THỨ NĂM: Ngày 22/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 14 giờ 00: dự Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2018, họp BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa IX. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng Đoàn Giám sát Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách bảo trợ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Châu Thành. 13 giờ 30: tại UBND huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng các đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu, Trần Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ dự triển khai lớp đào tạo Đại lý thu tại thị xã Ngã Bảy.

THỨ SÁU: Ngày 23/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc dự họp góp ý dự thảo báo cáo công tác quý I và chương trình công tác quý II/2018 chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng Đoàn Giám sát Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách bảo trợ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh. 13 giờ 30: tại Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT, tổ đấu thầu thuốc BHYT làm việc với lãnh đạo Sở y tế và lãnh đạo các cơ sở Y tế công lập có giường bệnh về thống nhất danh mục thuốc đấu thầu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang