LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018Ngày đăng: (12-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 12/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00: Phó Giám Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác Thanh tra – kiểm tra đi công bố quyết định thanh tra tại các đơn vị trên địa bàn huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Thị Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ BA: Ngày 13/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Thị Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW khu vực phía Nam. Điểm tại Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ TƯ: Ngày 14/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua BHYT toàn dân năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 00: Các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 15/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu  dự Hội nghị tổng kết BHYT toàn dân và phong trào thi đua thực hiện vân động người dân tham gia BHYT trên địa bàn năm 2018. Điểm tại: Hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: Ngày 16/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, Các phó giám đốc cùng Trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội nghị tập huấn các phần mềm nghiệp vụ cho lãnh đạo. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Trần Minh Sang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi công tác tại BHXH huyện Châu Thành A. 13 giờ 30: tại BHXH huyện Châu Thành.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (9-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (2-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (22-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (15-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (11-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (4-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (25-5-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (21-5-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (14-5-2018)

Lên đầu trang