LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018Ngày đăng: (12-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 12/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00: Phó Giám Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác Thanh tra – kiểm tra đi công bố quyết định thanh tra tại các đơn vị trên địa bàn huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Thị Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ BA: Ngày 13/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Thị Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW khu vực phía Nam. Điểm tại Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ TƯ: Ngày 14/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua BHYT toàn dân năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 00: Các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 15/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc cùng đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu  dự Hội nghị tổng kết BHYT toàn dân và phong trào thi đua thực hiện vân động người dân tham gia BHYT trên địa bàn năm 2018. Điểm tại: Hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: Ngày 16/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, Các phó giám đốc cùng Trưởng các phòng nghiệp vụ, giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội nghị tập huấn các phần mềm nghiệp vụ cho lãnh đạo. Điểm tại Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Trần Minh Sang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi công tác tại BHXH huyện Châu Thành A. 13 giờ 30: tại BHXH huyện Châu Thành.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang