LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018Ngày đăng: (5-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 05/3/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Phạm Thanh Phong - Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra dự dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc cùng trưởng, phó các phòng nghiệp vụ họp giao ban tháng 3. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ BA: Ngày 06/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Loan, Trâm, Bông, Thảo, Tuyền, Thắm, Lam dự họp mặt Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Điểm tại Khu di tích lịch sử Chương Thiện.

THỨ TƯ: Ngày 07/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 08/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Họp mặt cán bộ Hội gắn với giao lưu “Vai trò Phụ nữ với an toàn vệ sinh thực phẩm” nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 8/3/2018) và kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Điểm  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo phòng Tiếp nhận và TKQTTHC tiếp đoàn Giám sát của Trung tâm Lưu trữ BHXHVN vào làm việc tại Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công đ/c Trần Minh Sang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh giám đốc BHXH huyện Châu Thành. Điểm tại BHXH huyện Châu Thành.

THỨ SÁU: Ngày 09/3/2018

- 7 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo phòng Tiếp nhận và TKQTTHC tiếp đoàn Giám sát của Trung tâm Lưu trữ BHXHVN vào làm việc tại Hậu Giang. Điểm tại Phòng Tiếp Công dân BHXH.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, KHTC làm việc với lãnh đạo Sở y tế về công tác đấu thầu thuốc. Điểm tại phòng họp số 2.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang