LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018Ngày đăng: (5-3-2018)

THỨ HAI: Ngày 05/3/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Phạm Thanh Phong - Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra dự dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc cùng trưởng, phó các phòng nghiệp vụ họp giao ban tháng 3. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ BA: Ngày 06/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Loan, Trâm, Bông, Thảo, Tuyền, Thắm, Lam dự họp mặt Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Điểm tại Khu di tích lịch sử Chương Thiện.

THỨ TƯ: Ngày 07/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 08/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Họp mặt cán bộ Hội gắn với giao lưu “Vai trò Phụ nữ với an toàn vệ sinh thực phẩm” nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 8/3/2018) và kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Điểm  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo phòng Tiếp nhận và TKQTTHC tiếp đoàn Giám sát của Trung tâm Lưu trữ BHXHVN vào làm việc tại Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công đ/c Trần Minh Sang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh giám đốc BHXH huyện Châu Thành. Điểm tại BHXH huyện Châu Thành.

THỨ SÁU: Ngày 09/3/2018

- 7 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo phòng Tiếp nhận và TKQTTHC tiếp đoàn Giám sát của Trung tâm Lưu trữ BHXHVN vào làm việc tại Hậu Giang. Điểm tại Phòng Tiếp Công dân BHXH.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng: Giám định BHYT, KHTC làm việc với lãnh đạo Sở y tế về công tác đấu thầu thuốc. Điểm tại phòng họp số 2.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (16-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (9-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (2-7-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (22-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (15-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (11-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (4-6-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (25-5-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (21-5-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 (14-5-2018)

Lên đầu trang