LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018Ngày đăng: (26-2-2018)

THỨ HAI: Ngày 26/02/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo các phòng: Chế độ BHXH, Quản lý thu, Kế hoạch – Tài chính, Cấp sổ thẻ, Thanh tra – Kiểm tra, Công nghệ - Thông tin, Tiếp nhận và TKQ TTHC, Văn phòng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban thực hiện chính sách BHXHVN. Điểm tại Phòng họp số 2.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Lễ Kỷ niệm 63 năm ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2018”. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. - 13 giờ 30: Điểm tại Hội trường TTYT huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Lễ Kỷ niệm 63 năm ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2018”. Điểm tại TTYT TX Ngã Bảy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Nguyễn Thị Bông (Phó Trưởng phòng phụ trách Giám định BHYT) dự Lễ Kỷ niệm 63 năm ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2018”. Điểm tại Hội trường BVĐK tỉnh.

THỨ BA: Ngày 27/02/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc tiếp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. 13 giờ 30: dự Lễ Kỷ niệm 63 năm ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2018”. Điểm tại Hội trường TTYT .TP Vị Thanh.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ sở dữ liệu thu BHYT. (Trưởng các phòng: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Cấp Sổ thẻ; Kế hoạch - Tài chính; Công nghệ thông tin; Các thành viên Tổ triển khai cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT - do BHXH tỉnh thành lập; BHXH các huyện, thị xã, thành phố: 01 Lãnh đạo phụ trách công tác triển khai cấp mã số BHXH, cấp sổ thẻ BHYT; 01 cán bộ: Thu; Sổ, thẻ cùng  dự. (Mời Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh cùng dự). Điểm tại: Phòng họp trực tuyến, BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 28/02/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Lãnh đạo Phòng Khai thác và thu nợ dự lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên và cộng tác viên Đại lý thu. Mời: Đại diện Lãnh đạo Bưu điện phụ trách đại lý thu, Đại diện Lãnh đạo sở Y tế phụ trách đại lý thu cùng dự. Điểm tại: Phòng họp số 02.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Lãnh đạo BHXH huyện Vị Thủy làm việc với Thanh tra Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy về việc giải quyết các trường hợp KCB tại TTYT huyện Vị Thủy (mời Đại diện phòng Khoa giáo - Văn xã cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 01/3/2018

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH. Điểm tại phòng họp số 2.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: cùng đ/c Phạm Thanh Phong - Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra dự dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Lê Quang Khải – Trưởng phòng Quản lý thu dự họp trao đổi về chế độ chính sách BHXH. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ SÁU: Ngày 02/3/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (12-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (8-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (2-10-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 (24-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (17-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 (4-9-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (27-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 (20-8-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (13-8-2018)

Lên đầu trang