BHXH HUYỆN LONG MỸ

 

Thông tin liên hệ:

Phó Giám đốc phụ trách: Lam Minh Tâm

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Phương

- Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện Long Mỹ, ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 02933.874.767

- Email: longmy@haugiang.vss.gov.vn

Lên đầu trang