BHXH HUYỆN VỊ THỦY

 

Thông tin liên hệ:

Giám đốc: Nguyễn Thị Huỳnh Hân

Phó Giám đốc: Lý Thị Kiều Diễm

- Địa chỉ: Ấp 3, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 02933.571.665

Lên đầu trang