BHXH HUYỆN CHÂU THÀNH

 

Thông tin liên hệ:

Giám đốc: Bùi Bảo Quốc

Phó Giám đốc: Võ Thị Bích Lệ

- Địa chỉ: Ấp Thị Trấn, Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 02933.948.589

Lên đầu trang