BHXH THÀNH PHỐ VỊ THANH

Thông tin liên hệ:

- Giám đốc: Thái Văn Út

- Phó Giám đốc: Lê Văn Dũng

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 02933.876.187

Lên đầu trang