BẢO HIỂM XÃ HỘI & BẢO HIỂM Y TẾ
Thị xã Long Mỹ: Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT trên địa bànNgày đăng: 12-6-2018 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân thị xã Long Mỹ tổ chức họp sơ kết công tác vận động BHYT và đề ra giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018. Ông Trần Văn Thiệu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân thị xã chủ trì cuộc họp; đại diện Lãnh đạo UBND thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo BHYT thị xã cùng tham dự.

Tại cuộc họp sơ kết, đại diện lãnh đạo BHXH thị xã đã nêu báo cáo tình hình thực hiện BHYT và những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác BHYT. Sau khi nghe BHXH thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện BHYT trên địa bàn; ý kiến của đồng chí Bí thư các xã, phường. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân thị xã kết luận và chỉ đạo như sau:

- Đối với Ban Tổ chức Thị ủy: Tham mưu cho Thị ủy ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo Đảng viên và gia đình Đảng viên bắt buộc phải tham gia BHYT kể cả đảng viên nơi cư trú nhưng làm việc ở địa bàn khác.

- Đối với Ban Dân vận Thị ủy quan tâm chỉ đạo các đối tượng là hội viên các đoàn thể phải tham gia BHYT và vận động người thân trong gia đình cùng tham gia.

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo mời Hiệu trưởng các trường trực thuộc có tỷ lệ học sinh tham gia thấp họp bàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT 6 tháng cuối năm 2018.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân được phân công phụ trách các xã, phường bám sát những nội dung đã triển khai, tăng cường xuống địa bàn mình phụ trách nắm tình hình triển khai thực hiện ở địa phương để kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT.

- Các xã, phường cần quan tâm rà soát đối tượng tại từng ấp, khu vực nắm lại hộ gia đình nào đã tham gia BHYT, chưa tham gia để tập trung vận động; đồng thời các xã, phường củng cố, kiện toàn lại Đoàn tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, thực hiện cao điểm trong tháng 6.

- Các xã, phường ra quân vận động, có báo cáo hàng tuần về số lượng đã vận động hộ gia đình tham gia BHYT cho BHXH thị xã để tổng hợp báo cáo kịp thời cho Thường trực Thị ủy.

Tính đến ngày 31/5/2018, số người tham gia BHYT là 51.698 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 71,51% . Cần vận động 6.875 người tương ứng 9,51% mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Do đó, chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thị ủy được xem là một trong những chỉ đạo quyết liệt cụ thể, nhằm sớm hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Kim Tuyền - BHXH Thị xã Long Mỹ

Trở về


Các Tin Khác :
BHXH tỉnh Hậu Giang: Triển khai chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn (12-7-2018)
Bảo hiểm y tế - Chính sách nhân đạo vì cộng đồng (5-7-2018)
Bảo hiểm xã hội huyện Vị Thủy tăng cường các hoạt động truyền thông về bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 (5-7-2018)
Công ty Lạc Tỷ II: Hơn 11.000 công nhân, người lao động được tuyên truyền đối thoại trực tiếp về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế (4-7-2018)
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở, phát triển BHYT toàn dân bền vững (4-7-2018)
Lợi ích của BHXH (4-7-2018)
05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW: Nhiều thành quả ý nghĩa (4-7-2018)
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn: Ngành BHXH nỗ lực hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân (4-7-2018)
Bảo hiểm xã hội thị xã tham gia đối thoại giữa lãnh đạo thị xã, lãnh đạo ngành với Công nhân viên chức lao động ngành Y tế (25-6-2018)
Thông tư mới thay Thông tư số 37: Vẫn chưa giải quyết được vấn đề “Tiền giường cao hơn tiền thuốc’’ (22-6-2018)
Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục (22-6-2018)
Lên đầu trang