HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG
BHXH Phụng Hiệp: phối hợp Huyện đoàn tuyên truyền BHXH, BHYT cho đoàn viên thanh niênNgày đăng: 12-6-2018 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

Vừa qua, tại hội trường Ủy ban nhân dân Phụng Hiệp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện phối hợp Huyện đoàn huyện Phụng Hiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên của 15 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về vai trò của chính sách BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phát triển đất nước; lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên; về mức đóng, mức hưởng, phương thức và thủ tục tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh việc chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đối tượng, đại diện BHXH huyện còn giải đáp câu hỏi của đại biểu về những vướng mắc, bất cập khi triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT ở cơ sở.

Việc tổ chức hội nghị lần này được coi là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu đúng về bản chất tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT để tích cực tham gia; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân.

Thời gian tới, để tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và người lao động hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, BHXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kim Cương - BHXH huyện Phụng Hiệp

Trở về


Các Tin Khác :
Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác Bảo hiểm y tế toàn dân 6 tháng đầu năm 2018 (1-8-2018)
Vị Thủy: Hội thi tuyên truyền Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (25-7-2018)
Tập huấn tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở (13-7-2018)
Huyện Long Mỹ: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm 2018 (11-7-2018)
Bảo hiểm xã hội thành phố Vị Thanh: Tuyên truyền chính sách BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh (29-6-2018)
BHXH huyện Long Mỹ: Tập huấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ hội viên Hội Nông dân (25-6-2018)
Châu Thành A: Tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách BHXH, BHYT (12-6-2018)
Công đoàn cơ sở BHXH huyện Châu Thành A với các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2018 (9-5-2018)
Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành A: Tham gia đối thoại trực tiếp với công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (2-5-2018)
Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành tập huấn chính sách Bảo xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn (27-4-2018)
Lên đầu trang