HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG
Thị ủy Long Mỹ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018Ngày đăng: 29-3-2018 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

Vừa qua, Thị ủy Long Mỹ vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2018, trong đó: Trưởng BCĐ là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó BCĐ là đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã. Thành phần Ủy viên và mời tham gia Ủy viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị, bao gồm: các đồng chí lãnh đạo của Mặt trận tổ quốc, các Tổ chức chính trị, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, BHXH, Bí thư các xã, phường.

BCĐ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân có nhiệm vụ tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn thị xã. Đồng thời BCĐ cũng đã ban hành Kế hoạch hoạt động của BCĐ trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và phụ trách theo dõi công tác BHYT ở các xã, phường.

Căn cứ vào nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được phân công, thành viên BCĐ chủ động triển khai thực hiện công việc của mình, đồng thời đề xuất những giải pháp cần thiết để tổ chức thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân có hiệu quả trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Kim Tuyền - BHXH TX Long Mỹ

Trở về


Các Tin Khác :
Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác Bảo hiểm y tế toàn dân 6 tháng đầu năm 2018 (1-8-2018)
Vị Thủy: Hội thi tuyên truyền Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (25-7-2018)
Tập huấn tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở (13-7-2018)
Huyện Long Mỹ: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm 2018 (11-7-2018)
Bảo hiểm xã hội thành phố Vị Thanh: Tuyên truyền chính sách BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh (29-6-2018)
BHXH huyện Long Mỹ: Tập huấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ hội viên Hội Nông dân (25-6-2018)
BHXH Phụng Hiệp: phối hợp Huyện đoàn tuyên truyền BHXH, BHYT cho đoàn viên thanh niên (12-6-2018)
Châu Thành A: Tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách BHXH, BHYT (12-6-2018)
Công đoàn cơ sở BHXH huyện Châu Thành A với các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2018 (9-5-2018)
Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành A: Tham gia đối thoại trực tiếp với công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (2-5-2018)
Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành tập huấn chính sách Bảo xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn (27-4-2018)
Lên đầu trang