HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Châu Thành A: Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáoNgày đăng: 1-8-2017 Tăng giảm cỡ chữ: A+ Reset A-

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BTGHU ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo năm 2017. Vừa qua, Ban Tuyên Giáo Huyện ủy có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện về vai trò tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); đặc biệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về chính sách BHXH, BHYT.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo BHXH đã báo cáo tóm tắt kết quả việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện. Đồng thời nêu những khó khăn làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua như: Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương mặc dù có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiên chính sách BHXH, BHYT nhưng chưa thật sự đạt kết quả cao; công tác phối hợp các ngành liên quan về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luật lao động và các văn bản thi hành Luật về BHXH, BHYT thời gian quan chưa thường xuyên; việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT còn chậm đến nay tỷ lệ bao phủ cả huyện đạt 72,48% chưa đạt Nghị quyết đề ra; chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuy được nâng lên nhưng chưa tạo được lòng tin cho nhân dân trên địa bàn; việc tham gia BHYT của đối tượng học sinh chưa đạt theo yêu cầu…..

Thay mặt Tổ kiểm tra, đồng chí Phạm Hoàng Hiệp - Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của ngành BHXH huyện thời gian qua, tham mưu kịp thời cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 09/09/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành A”; đơn vị đã phối hợp các ngành liên quan trong việc đưa chính sách, pháp luật BHYT đi vào cuộc sống, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thị huyện,

Trong thời gian tới Ngành BHXH tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang và Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 09/09/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và thực hiện bằng mọi giải pháp để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 74,29% theo Nghị quyết đã đề ra năm 2017./.

 

 

Đồng chí Phạm Hoàng Hiệp – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phát biểu chỉ đạo

Hồng Châu

Trở về


Các Tin Khác :
Tập huấn, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cán bộ cơ sở hội Cựu chiến binh huyện Phụng Hiệp (15-8-2018)
Thị xã Long Mỹ tổ chức cập nhật kiến thức về BHYT cho Đại lý thu và cộng tác viên tuyên truyền ở cơ sở (1-8-2018)
Bảo hiểm xã hội Phụng Hiệp tham gia cùng Đoàn tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (27-7-2018)
Bảo hiểm xã hội thị xã Ngã Bảy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tăng cường tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân chưa tham gia BHYT tại xã nông thôn mới Đại Thành (30-5-2018)
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học trên địa bàn huyện Vị Thủy (29-5-2018)
BHXH huyện Phụng Hiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (16-5-2018)
Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Vị Thanh: Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (9-3-2018)
Thị xã Ngã Bảy: 88% người lao động được nhận sổ BHXH trong năm 2017 (8-2-2018)
Châu Thành A: Tổ chức sơ kết 10 tháng đầu năm 2017 về thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân (22-11-2017)
Ban nữ công Công đoàn khối sự nghiệp huyện Vị Thủy họp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức của ngành nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (25-10-2017)
Bộ Y tế: Chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập (4-8-2017)
Lên đầu trang