BIỂU MẪU KHÁC

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM (Mẫu 22-CBH)

Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu 21-CBH)

Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)

Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH)

Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH)

Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 9a-CBH)

[1]  
Lên đầu trang